Veelgestelde vragen

Staat je vraag hier niet tussen? Is er toch iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op!

We doen elk jaar ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor het jaar 2022 is de prijs van het zomerkamp vastgesteld op 170 euro per kind, dit is een all-in prijs, inclusief bijvoorbeeld boottickets. De prijs wordt elk jaar opnieuw berekend om het kamp kostendekkend te houden.

Het gaat er bij deze week natuurlijk om dat we het met elkáár gezellig hebben. Wij begrijpen dat we telefoons niet kunnen verbieden, en in de praktijk blijkt dit ook helemaal niet nodig. In de momenten die vrij zijn geroosterd in het programma mag er eventueel gebruik van worden gemaakt. Voor de veiligheid hebben de kinderen in ieder geval geen mobieltjes nodig: Wij hebben als leiding altijd een of meerdere telefoons bij ons. Ouders kunnen ons altijd bereiken (en andersom) mocht dat nodig zijn. Daarnaast zijn we grote delen van de dag buiten bezig, in principe zorgt het meenemen van mobieltjes dan alleen maar voor een verhoogd risico op kwijtraken of stukgaan, ze kunnen dan dus beter in de accommodatie blijven liggen.

De betalingsinformatie versturen we een paar maand voor het kamp, U krijgt hierover vanzelf een mail. Voor 2023 geldt dat de betaling voor 1 juli 2023 bij ons binnen moet zijn.

Het zomerkamp wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers. We doen dit in samenwerking met Stichting Blierherne die de accommodatie beheerd. Je zou kunnen stellen dat de zomerkampen vanaf het tweede decennium van de 21e eeuw ‘spirituele opvolgers’ zijn van de zomerkampen die in de 20e eeuw werden georganiseerd op Blierherne. Voor meer informatie zie ook www.blierherne.nl.

Nee, elk jaar hebben we een auto mee die de bagage van de kinderen van de boot naar de accommodatie brengt. Vaak regelt de fietsenverhuur zelfs dit transport voor ons. De kinderen hoeven dus niet zelf hun bagage te dragen. De auto wordt verder ingezet als kinderen om verschillende redenen niet kunnen fietsen of lopen, zodat ze toch mee kunnen naar alle activiteiten.

Zeker, er zijn genoeg momenten dat er tijdens het kamp vrije tijd is ingeroosterd en er zijn ook genoeg rustmomentjes, maar de meeste tijd zullen we natuurlijk besteden aan leuke activiteiten met de groep!

Op elk kamp delen we de kinderen op in corveegroepjes en maken we een rooster voor koken, afwassen/tafel dekken enz. Dit verdelen we zo gelijk mogelijk over de week zodat iedereen evenveel meehelpt en we er met zijn allen voor zorgen dat we de boel netjes achterlaten (eigenlijk is corvee stiekem vooral ook erg gezellig).

Ja, de hele leiding bestaat uit vrijwilligers (vaak oud-kampgangers) die namens Stichting Blierherne dit zomerkamp al sinds 2011 organiseren. De vrijwilligers krijgen alleen vergoeding voor de kosten die zij voor het kamp moeten maken. Het kamp heeft geen winstoogmerk, het doel (financieel) is door de jaren heen steeds ‘break-even’ (geen winst, geen verlies) te draaien en de reserve gezond te houden. 

Het grootste gedeelte van onze leiding gaat steeds al jarenlang mee. Daarnaast zijn velen ook buiten het zomerkamp actief binnen de doelgroep (denk aan het geven van voetbaltraining, het begeleiden van spelletjesweken, het organiseren van andere zomerkampen). Ook gaan er de laatste jaren eigenlijk steeds docenten (of docenten in opleiding) mee. Dit zijn zowel docenten op de basisschool als de middelbare school. We proberen voor de continuïteit van de ervaring en de organisatie elk jaar weer een goede mix te zoeken tussen ervaren leiding en nieuwe leiding. Soms vragen we ook oud-kamp-kinderen om mee te gaan (als ze oud genoeg zijn en het leuk vinden natuurlijk). Zo kunnen ze alles wat er bij een zomerkamp organiseren komt kijken bij ons komen leren. Je zult dan ook zien dat een groot gedeelte van onze leiding ook zelf als kind mee zijn geweest op dit kamp!

Zeker. Ons beleid is tegenwoordig om meerdere mensen van de leiding met een geldig EHBO diploma te hebben. In de praktijk hebben onze EHBO-ers de laatste jaren steeds al ruime praktijkervaring, bijvoorbeeld op evenementen. Op het zomerkamp van 2023 zijn er zeer waarschijnlijk weer minstens twee personen aanwezig met een geldig diploma, waaronder zelfs een EHBO-instructrice! Verder is er een verbanddoos aanwezig op de kampeerboerderij en beschikken we bovendien zelf over een eigen compleet gevulde EHBO-tas die we meenemen naar alle activiteiten.

Ja. Voor de leiding wordt een relevante VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd. Deze wordt gecontroleerd en is een voorwaarde voor deelname aan de organisatie en de kampleiding.