Veelgestelde vragen

Staat je vraag hier niet tussen? Is er toch iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust contact met ons op!

Elk jaar sturen ongeveer een maand voor het kamp per mail de paklijst naar alle deelnemers.

We doen elk jaar ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor het jaar 2023 is de prijs van het zomerkamp vastgesteld op 195 euro per kind. Dit is een all-in prijs, inclusief bijvoorbeeld boottickets. De prijs wordt elk jaar opnieuw berekend om het kamp kostendekkend te houden.

Het gaat er bij deze week natuurlijk om dat we het met elkáár gezellig hebben. Wij begrijpen dat we telefoons moeilijk kunnen verbieden, en in de praktijk blijkt dit ook helemaal niet nodig. In de momenten die vrij zijn geroosterd in het programma mag er eventueel gebruik van worden gemaakt. Voor de veiligheid hebben de kinderen in ieder geval geen mobieltjes nodig: Wij hebben als leiding altijd een of meerdere telefoons bij ons. Ouders kunnen ons altijd bereiken (en andersom) mocht dat nodig zijn. Daarnaast zijn we grote delen van de dag buiten bezig, in principe zorgt het meenemen van mobieltjes dan alleen maar voor een verhoogd risico op kwijtraken of stukgaan, ze kunnen dan dus beter in de accommodatie blijven liggen.

Het zomerkamp wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers. We doen dit in samenwerking met Stichting Blierherne die de accommodatie beheerd. Je zou kunnen stellen dat de zomerkampen vanaf het tweede decennium van de 21e eeuw ‘spirituele opvolgers’ zijn van de zomerkampen die in de 20e eeuw werden georganiseerd op Blierherne. Voor meer informatie zie ook www.blierherne.nl.

Nee, elk jaar hebben we een auto mee die de bagage van de kinderen van de boot naar de accommodatie brengt. De kinderen hoeven dus niet zelf hun bagage te dragen (alleen tot de bagagerekken op de pier). De auto wordt verder bijvoorbeeld ingezet als kinderen om verschillende redenen niet kunnen fietsen of lopen, zodat ze toch mee kunnen naar alle activiteiten.

Zeker, er zijn genoeg momenten dat er tijdens het kamp vrije tijd is ingeroosterd en er zijn ook genoeg rustmomentjes, maar de meeste tijd zullen we natuurlijk besteden aan leuke activiteiten met de groep!

Op elk kamp delen we de kinderen op in corveegroepjes en maken we een rooster voor koken, afwassen/tafel dekken enz. Dit verdelen we zo gelijk mogelijk over de week zodat iedereen evenveel meehelpt en we er met zijn allen voor zorgen dat we de boel netjes achterlaten (eigenlijk is corvee stiekem vooral ook erg gezellig).

Ja, de hele leiding en organisatie bestaat uit vrijwilligers (vaak grotendeels oud-kampgangers) die namens Stichting Blierherne dit zomerkamp al sinds 2011 organiseren. De vrijwilligers krijgen alleen eventuele kosten die zij voor het kamp moeten maken vergoed. Het kamp heeft geen winstoogmerk, het doel (financieel) is door de jaren heen steeds ‘break-even’ (geen winst, geen verlies) te draaien en de reserve gezond te houden. 

Zeker. We zorgen voor meerdere mensen met een EHBO diploma. In de praktijk hebben onze EHBO-ers de laatste jaren steeds al ruime praktijkervaring, bijvoorbeeld op evenementen. Op het zomerkamp van 2023 zijn er zeer waarschijnlijk weer minstens twee personen aanwezig met EHBO en zeer waarschijnlijk ook iemand met een achtergrond als (kinder)verpleegkundige. Verder is er een verbanddoos aanwezig op de kampeerboerderij en beschikken we bovendien over een eigen uitgebreide EHBO-tas die we meenemen naar alle activiteiten.