Voorwaarden

1. Alleen bevestigde formulieren worden in behandeling genomen.


2. Wanneer er 40 of meer aanmeldingen zijn, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Als dit het geval is, krijgt u dat zo snel mogelijk van ons te horen. Mocht er een deelnemer afmelden die hoger op de lijst staat, wordt nummer 41 op de lijst benaderd.

Betaling

3. Bij deelname is de ouder / voogd verplicht het volledige bedrag te betalen.

4. Betaling geschiedt binnen één termijn, voor 1 juli 2020. Deelnemers krijgen hierover bericht.


5. Wanneer de betaling niet vóór 1 juli 2020 binnen is, vervalt het recht op deelname. 

Aansprakelijkheid

6. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.


7. De leiding is verantwoordelijk voor het welzijn van de deelnemers, wat betreft de veiligheid. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de leiding ten allen tijde op te volgen. Gebeurt dit niet, dan stelt de leiding zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

Gedrag

8. Bij (herhaaldelijk) ernstig wangedrag heeft de leiding het recht om een deelnemer naar huis te sturen. De leiding zal deze deelnemer tot de pier in Holwerd brengen. Eventuele kosten die gemaakt worden, worden in rekening gebracht bij de ouders / verzorgers.


9. Het is niet toegestaan voor de deelnemers om energy drink, drugs of alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen.

Extra

10. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle dingen van de paklijst bij zich hebben. Wanneer eventuele dingen ontbreken, kan het voorkomen dat deze dingen op het eiland aan worden geschaft. De rekening wordt naar de ouders / verzorgers gestuurd.

11. De organisatie mag de op het kamp gemaakte foto’s gebruiken voor de websites www.zomerkampblierherne.nl en voor promotionele doeleinden (bv. posters, flyers) van het kamp. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij de ruimte voor aanvullende opmerkingen kenbaar maken op het inschrijfformulier.

12. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens de gehele duur van het kamp aanwezig zijn. Gedeeltelijke deelname is daarom niet mogelijk.

Voorwaarden geactualiseerd op: 05-12-2019